Regeerakkoord Rutte II; Woningmarkt

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II bevat enkele hervormingen in de woningmarkt en moest een einde maken aan de heersende onzekerheid. De hervormingen volgen op de ingrijpende veranderingen ingezet door minister Donner in 2011, die onder andere gevolgen had op het puntentstelsel. Hieronder een overzicht van de belangrijkste aanpassingen in het regeerakkoord.

Geen energielabel? 10% korting op de huurprijs.

Vanaf januari 2013 kunnen huurders minder huur gaan betalen als de huurwoning geen energielabel heeft. Bij ieder huurcontract afgesloten na 1 januari 2013 dient de verhuurder een energielabel aan de huurder overhandigen. De huurder mag tien procent minder huur betalen zolang er geen label is. Dit geldt echter alleen voor niet-geliberaliseerde huurwoningen.

Puntenstelsel op de schop

In het regeerakkoord van Rutte II zijn veel veranderingen aangekondigd die betrekking hebben op de verhuurmarkt. Voor het vaststellen van de maximale toegestane huurprijs werd het systeem vereenvoudigd. De berekening hiervan is voortaan gebaseerd op de woz-waarde. Hierdoor zullen meer woningen geliberaliseerd verhuurd mogen worden. Daarmee komt een einde aan het ingewikkelde puntensysteem.

Leegstandswet versoepeld

De Leegstandswet regelt onder meer de tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Eigenaren kunnen hun lege woning tijdelijk verhuren, zonder dat zij geconfronteerd worden met de huurbescherming van huurders. Dat biedt mogelijkheden voor huiseigenaren die hun oude koopwoning niet verkocht krijgen en met dubbele lasten zitten. Deze versoepeling was een logisch gevolg op de aanhoudende malaise op de woningmarkt.

Neem contact met ons op via 030 - 26 26 505 of e-mail
Realisatie: OSW