Huurovereenkomst

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een huurovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.
Wanneer het gaat om een contract voor onbepaalde tijd kan een huurder in principe in de woonruimte blijven wonen totdat hij zelf de woonruimte wenst te verlaten.. De opzegtermijn voor de huurder bedraagt minimaal 1 en maximaal 3 maanden.

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, ofwel met een einddatum, kan wel tussentijds worden opgezegd. 

Diplomatenclausule

Deze clausule maakt het mogelijk om een woning tijdelijk te verhuren. Een verhuurder kan hier gebruik van maken indien hij na afloop van de verhuurperiode weer zelf in de woning wil gaan wonen. Het is ook mogelijk om de woning tijdelijk te verhuren aan een andere nieuwe huurder naast uw huidige huurder. Dit is een optie wanneer de huidige huurder bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verblijft.

Short Stay verhuur

Dergelijke verhuur is van toepassing op korte verhuur van uw vakantiehuis of appartement. Voor deze verhuur geldt echter geen belastingvrijstelling indien het uw eigen woning is. Bij een tweede woning vallen de inkomsten in box 3 (inkomstenbelasting) en is de huur onbelast.

Leegstandswet

Deze wetgeving is vooral bedoeld voor woningen die gerenoveerd of gesloopt moeten worden. Gemeenten waarin de woningnood hoog is, gaan hier soepeler mee om. Meer informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Neem contact met ons op via 030 - 26 26 505 of e-mail
Realisatie: OSW